Visualització de contingut web

CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE

És l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge i està compost per personal tècnic de la Generalitat, membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les universitats valencianes, dels centres i instituts d'investigació, de les institucions museístiques, dels centres superiors d'ensenyaments artístics i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana així com especialistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'esport no professional..

Per resolució de 16 d'abril de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es van nomenar els membres del Consell Assessor del Mecenatge, la composició del qual  va ser modificada per resolució de 14 de novembre de 2019del conseller d'Educació, Cultura i Esport. 

 

La sessió constitutiva del Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana-CASMEC- va tindre lloc el 14 de maig de 2019, en la seu de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.