Projectes i activitats científiques d'interés social

Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). ALIMENTALA CONCIENCIA

Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). ALIMENTALA CONCIENCIA

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Denominació del projecte o activitat:

ALIMENTALA CONCIENCIA

Descripció del projecte o activitat:

El nostre projecte proposa la instal·lació d'una sèrie de cartells sobre alimentació i ciència als carrers de València. Els cartells contindran missatges curts, que estiguen relacionats amb la nostra investigació i puguen tindre un gran impacte i interés social. Aquests missatges han de tindre un clar consens científic, tot i que alguns encara puguen generar controvèrsia en una part de la societat. Alguns d'aquests missatges tractaran de desmuntar mites que no tenen cap suport en evidències científiques.

La proposta principal consta de 25 cartells adhesius en castellà i 25 en valencià de 100 x 70 cm, que s'apegaran al paviment per a cridar l'atenció dels vianants que els troben al seu pas en punts estratègics del centre de la ciutat, marcant un recorregut científic.

Aquest projecte pretén, d'alguna manera, coordinar-se i reforçar el projecte del Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible, impulsat per l'Ajuntament de València i la FAO, i que té com a objectiu generar polítiques públiques per a millorar l'alimentació, tenint present que més de la meitat de la població viu a les ciutats i que, dins de pocs anys, seran les dues terceres parts. El sistema agroalimentari actual impacta clarament sobre el canvi climàtic i és necessari conscienciar la societat del canvi de model cap a una alimentació sostenible i saludable.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El projecte va dirigit al públic general, en els seus diferents rols de consumidors, pares, cuiners, joves, jubilats, turistes, etc.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Con esta propuesta se pretende ampliar el conocimiento de la población, pero sobre todo desmontar mitos y mentiras que rondan entre la ciudadanía y aportar y aclarar otros datos de interés que pueden resultar útiles vinculados a la alimentación y la salud. Aparecerán datos curiosos, buenos hábitos alimentarios y se hará hincapié en la alimentación sostenible y de calidad.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 3.000 euros - Import òptimo: 10.000  euros