Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació INCLIVA. Càncer de Mama en Dones Joves i Càncer de Mama Triple Negatiu.

Fundació INCLIVA. Càncer de Mama en Dones Joves i Càncer de Mama Triple Negatiu.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació INCLIVA

Denominació del projecte o activitat:

Càncer de Mama en Dones Joves i Càncer de Mama Triple Negatiu.

Descripció del projecte o activitat:

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones espanyoles; representa el 29% de tots els càncers. Una de cada 8 dones es veurà afectada per aquesta malaltia al llarg de la seua vida. Es diagnostica generalment a partir dels 50 anys, només el 10% dels casos es produeix en dones menors de 40 anys.

Té un índex de supervivència mitjana relativa del 89.2% als 5 anys.

Podem afirmar que el tractament de les pacients de càncer de mama ha millorat notablement en l'última dècada i en conseqüència la seua supervivència, i la seua qualitat de vida. No obstant això, malgrat aquest panorama esperançador, no deixa d'existir un percentatge de pacients on el tractament no és efectiu i és ací on estem treballant més durament des de diferents àmbits: tant des del punt de vista assistencial com en el camp de la investigació.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El tractament de les pacients de càncer de mama ha millorat notablement en l'última dècada i en conseqüència la seua supervivència. Actualment arribem a curar el 85% dels casos. Malgrat aquest panorama esperançador, en un 15% els tractaments actuals no són efectius. El nostre projecte d'investigació es dirigeix a aquest grup de dones i a les dones joves que pateixen un càncer, per a millorar els seus tractaments i qualitat de vida.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Millorar la qualitat de vida, l'assistència sanitària i l'esperança de vida de la nostra societat.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 50.000 euros - Importe òptim: 300.000 euros

Altres consideracions:

El problema del càncer no afecta només el pacient, sinó tot el seu entorn, i en particular, en el cas del càncer de mama als fills.