Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació INCLIVA. Col·labora amb INCLIVA, JO DONE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ

Fundació INCLIVA. Col·labora amb INCLIVA, JO DONE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació INCLIVA

Denominació del projecte o activitat:

Col·labora amb INCLIVA, JO DONE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ

Descripció del projecte o activitat:

La Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de València INCLIVA, es constitueix l'any 2000 com a fundació privada i sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'impulsar, promoure i afavorir la investigació científica i tècnica en el si de l'Hospital Clínic Malva-rosa.

És la primera fundació de la Comunitat Valenciana adscrita a un hospital públic i a aquesta estan adscrits Grups d'Investigació de la Facultat de Medicina de la Universitat de València, l'Hospital Clínic, i la Fundació Igenomix.

INCLIVA desenvolupa set programes d'investigació transversals entorn de l'oncologia, les malalties cardiovasculars, el metabolisme, la neurociència, l'envelliment, medicina reproductiva i malalties estranyes. Concretament són: envelliment i malalties associades, risc cardiovascular precoç de l'obesitat, mal isquèmic miocàrdic, receptivitat endometrial i viabilitat embrionària, oncologia traslacional, malalties rares i deterioració neurològica.

Per a desenvolupar les seues investigacions, INCLIVA compta amb 39 grups d'investigació multidisciplinaris, amb més de 450 investigadors, bàsics i clínics, que financen els seus projectes a través de subvencions competitives nacionals i europees essencialment i de projectes d'investigació i col·laboracions amb la indústria farmacèutica.

Al capdavant d'aquests se situen investigadors de gran prestigi internacional com són els oncòlegs Ana Lluch o Andrés Cervantes, l'endocrinòleg Rafael Carmena, el ginecòleg Carlos Simón i l'internista Josep Redón, el cardiòleg Javier Chorro, la pediatra Empar Lurbe, entre d'altres.

L'objectiu d'INCLIVA és millorar la salut dels ciutadans valencians realitzant una investigació de qualitat, pròxima al llit del pacient de manera que els descobriments generats pels nostres investigadors s'apliquen com més prompte millor en la rutina clínica. Investiguem per a millorar el diagnòstic i la qualitat dels tractaments. Abordem la malaltia de forma multidisciplinària des del banc de laboratori i des del llit del pacient.

La investigació és cara i els recursos i el personal escassos. Necessitem la teua ajuda per a continuar investigant. Col·labora amb INCLIVA. JO DONE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

A la societat valenciana en primer lloc, i a la societat en general.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Millorar la qualitat de vida, l'assistència sanitària i l'esperança de vida de la nostra societat.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 1.000 euros - Import òptim: 1.000.000 euros máximo año

Altres consideracions:

La investigació sanitària és una inversió a llarg termini, la competitivitat i eficàcia d'un projecte exigeix una continuïtat en el seu finançament. Si aquesta es talla, es perd el treball de molts anys i els potencials avanços es dissipen.

Al contrari que a Espanya, on la inversió pública en I+D ha patit dràstiques retallades, la resposta per a eixir de la crisi en països com els Estats Units o Alemanya ha sigut incrementar els fons dedicats a investigació. Aquesta situació ha motivat que ments brillants, el futur de la nostra investigació, hagen marxat d'Espanya i se'n continuen anant.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://yoapoyolainvestigacion.es