Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació INCLIVA. Diabetis: Modulació de les cèl·lules immunes en el desenvolupament de diabetis

Fundació INCLIVA. Diabetis: Modulació de les cèl·lules immunes en el desenvolupament de diabetis

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació INCLIVA

Denominació del projecte o activitat:

Diabetis: Modulació de les cèl·lules immunes en el desenvolupament de diabetis

Descripció del projecte o activitat:

 

L'Organització Mundial de la Salut preveu que la diabetis es convertisca l'any 2030 en la setena causa mundial de mort i calcula que les morts per diabetis augmentaran més d'un 50% en els pròxims 10 anys a Espanya. Segons l'INE, en 2010 la taxa de mortalitat total per causa de diabetis a Espanya va ser de 21,26 persones per cada 100.000 habitants. La diabetis és una causa important de malaltia cardiovascular, ceguesa, amputació i insuficiència renal. Un tractament deficient de la diabetis pot produir complicacions cardiovasculars com són les síndromes de placa vulnerable que afavoreixen l'ocurrència d'esdeveniments aguts com l'infart i l'ictus.

La nostra línia d'investigació té com a objectiu estudiar mecanismes implicats en el desajustament de les poblacions immunes implicades en el desenvolupament de la diabetis i la malaltia cardiovascular. El seu objectiu principal és la identificació de nous gens que modulen les cèl·lules immunes com a possibles dianes terapèutiques.

A llarg termini la investigació pot revelar noves dianes terapèutiques i dissenyar nous fàrmacs que actuen sobre aquestes dianes per a reduir el risc de pacients diabètics de patir esdeveniments aguts cardiovasculars.

La majoria de les dianes terapèutiques actuals actuen sobre els factors de risc clàssic de patir malaltia cardiovascular com són els antihipertensius, hipolipemiants i hipoglucemiants. Aquest projecte explora una nova via de possibles teràpies basades en la regulació del sistema immune.

Es necessita finançament per a mantindre el personal i adquirir el material fungible necessari per a continuar investigant.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

A Espanya, segons la Societat Europea de Diabetis, el 13,8% dels espanyols majors de 18 anys té diabetis tipus 2, la qual cosa equival a més de 5,3 milions de compatriotes. D'ells, quasi 3 milions ja estaven diagnosticats, però 2,3 milions, el 43% del total, desconeixien que patien la malaltia. Entre els 61 i els 75 anys el 29,8% de les dones i el 42,4% dels homes presenten diabetis tipus 2, percentatges que apugen al 41,3% de les dones i el 37,4% dels homes de més de 75 anys. Així que els nostres treballs podrien millorar quasi el 50% de la població espanyola.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Millorar la qualitat de vida, l'assistència sanitària i l'esperança de vida de la nostra societat.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 2.000 euros - Import òptim: 120.000 euros

Altres consideracions:

El projecte està dirigit per la Dra. Herminia González en col·laboració amb el Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Clínic Universitari de València.