Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació INCLIVA. Projecte d'Investigació de Medicina de Precisió i Biòpsies Líquides

Fundació INCLIVA. Projecte d'Investigació de Medicina de Precisió i Biòpsies Líquides

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació INCLIVA

Denominació del projecte o activitat:

Projecte d'Investigació de Medicina de Precisió i Biòpsies Líquides

Descripció del projecte o activitat:

El càncer continua constituint una de les principals causes de morbi-mortalitat del món i d'Espanya. El nombre de tumors diagnosticats a Espanya, l'any 2019, arriba als 277.234 casos. D'acord amb l'última informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística en 2017, els tumors van constituir la segona causa de mort a Espanya, el 26,7% de les morts.

A pesar que càncer ja no és igual a mort en molts casos, els pacients diagnosticats amb càncer tenen una recaiguda després d'haver-se sotmés a tractament amb intenció curativa en els següents anys després de la cirurgia i el tractament.

El projecte de Medicina de Precisió i Biòpsies Líquides té com a objectiu implantar un sistema de diagnòstic no invasiu i no traumàtic que permeta analitzar l'evolució de la malaltia al llarg del tractament i després d'aquest, mitjançant l'anàlisi dels fluids corporals sense la necessitat de practicar la biòpsia tradicional que requereix una mostra del tumor. Es tracta de veure amb una mostra de sang si el tractament és efectiu o no, i poder realitzar un seguiment eficaç per a avançar-se a les recaigudes.

El Pla de Medicina Personalitzada d'INCLIVA està posant en marxa eines diagnòstiques que diferencien cada persona pels seus biomarcadors per a aplicar-los el millor tractament, prenent les decisions no sobre un tipus de càncer en concret (còlon o pulmó, per exemple), sinó sobre la individualitat genètica de cada pacient.

Les investigacions d'INCLIVA estan focalitzades a posar a punt aquesta tècnica sobre mostres de sang de pacients amb tumors gàstrics, de pàncrees, còlon, mama i pulmó.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

La medicina de precisió és un enfocament emergent de la medicina per a la salut, la predicció, la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties. Aquest nou tipus de medicina, basada en el coneixement científic contemporani, té en compte la complexa relació biopsicosocial de l'individu, amplia les perspectives d'interacció en xarxa d'informacions mèdiques de diversos nivells, des de dades clíniques, de laboratori, epidemiològics i variabilitat individual dels gens, fins a estudis amb models animals de malalties, informacions genòmiques, transcriptomes, factors de risc poblacionals, medi ambient, estil de vida, entre d'altres. L'oncologia és on està tenint un major desenvolupament, però està considerada la medicina del futur, per a donar resposta a les necessitats i característiques específiques de cada persona. El projecte beneficia la societat en el seu conjunt.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Millorar la qualitat de vida, l'assistència sanitària i l'esperança de vida de la nostra societat.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 2.000 euros - Import òptim: 300.000 euros

Altres consideracions:

El projecte es realitza en la Fundació INCLIVA, entitat sense ànim de lucre que es va constituir l'any 2000 i des de 2011 està acreditada com a Institut d'Investigació Sanitària per l'Institut de Salut Carles III.

L'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA gestiona la investigació biomèdica de l'Hospital Clínic Universitari de València i el seu Departament de Salut, així com determinats grups d'excel·lència científica de la Facultat de Medicina de la Universitat de València i de la Fundació IGENOMIX.

Actualment, INCLIVA compta amb més de 400 investigadors i investigadores de reconegut prestigi en la comunitat científica internacional i disposa de tecnologia de primer nivell per al desenvolupament d'una investigació de qualitat, reforçada des de 2012 per la Certificació ISO 9011-2008 en les àrees de Coordinació Economicoadministrativa i Gestió Científica.