Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). El paper de la microbiota vaginal en la prevenció de càncer de cèrvix i displàsies relacionades amb el virus del papil·loma humà.

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). El paper de la microbiota vaginal en la prevenció de càncer de cèrvix i displàsies relacionades amb el virus del papil·loma humà.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Denominació del projecte o activitat:

El paper de la microbiota vaginal en la prevenció de càncer de cèrvix i displàsies relacionades amb el virus del papil·loma humà.

Descripció del projecte o activitat:

La vagina està habitada per una gran quantitat de microorganismes, des de bacteris i fongs fins a virus. Aquesta comunitat de microorganismes constitueix la microbiota vaginal, que interacciona constantment amb el cos de la dona. Encara que coneixem l'existència d'aquesta microbiota i sabem que quan està equilibrada és una barrera eficaç contra uns altres microorganismes patògens, encara no podem donar una resposta clara a si aquesta microbiota exerceix una funció o si aporta un benefici a l'hoste. En el cas específic de la microbiota vaginal, una qüestió fonamental ‒i encara no resolta‒ és si els diferents estats d'aquesta microbiota es relacionen amb la infecció per virus oncogènics del papil·loma humà (VPH).

Una gran proporció de dones sexualment actives seran infectades al llarg de la seua vida per aquests virus. La majoria d'aquestes infeccions desapareixeran, però la infecció crònica per aquests virus és el factor determinant en l'aparició del càncer de cèrvix (també conegut com a càncer de coll d'úter), així com altres càncers anogenitals. Encara desconeixem per què un percentatge petit de dones infectades no pot eliminar la infecció i desenvolupa finalment càncer.

L'objectiu de l'estudi és caracteritzar la microbiota vaginal i relacionar la composició de la microbiota amb les infeccions per VPH oncogènics i amb el risc de patir lesions al cèrvix en edats pròximes a la menopausa. Aquesta informació podria ajudar a previndre el càncer de cèrvix si permet identificar de manera precoç les dones amb risc elevat de desenvolupar-lo.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

se'n beneficiaria la comunitat científica amb especial interés en el coneixement de la microbiota vaginal i el seu paper com a mecanisme de protecció enfront de la infecció per VPH i el desenvolupament de lesions cervicals relacionades amb aquests virus.

Així mateix, la transferència i aplicabilitat dels resultats derivats d'aquesta investigació podrien millorar la qualitat de la pràctica clínica dels professionals de la salut encarregats de l'atenció a les dones en edats pròximes a la menopausa, així com facilitar l'adopció d'accions preventives o terapèutiques precoces que afavorisquen una microbiota sana i puguen reduir la progressió de la malaltia i les seues conseqüències indesitjables per a aquestes dones i les seues famílies. En aquest sentit, l'ús d'aquest coneixement podria emprar-se per a millorar la gestió dels recursos sanitaris i reduir els costos, tant personals com econòmics, relacionats amb aquest tipus d'afeccions, cosa que redundaria en benefici social.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Aquest projecte intenta omplir buits importants en el coneixement actual sobre la interacció entre la microbiota vaginal i les infeccions per VPH, amb un èmfasi en les lesions que poden conduir al càncer de cèrvix.

Els resultats d'aquest estudi oferiran l'oportunitat d'enfortir la lluita contra el càncer des d'una perspectiva centrada en la protecció de la salut i la prevenció primària i secundària, a través de l'estudi del paper protector que podria exercir la microbiota vaginal enfront de la principal causa d'aquest càncer: la infecció crònica per VPH.

El focus de l'estudi en dones en edat pròxima a la menopausa i l'anàlisi conjunta de microbiota i virus oncogènics són les principals novetats d'aquest estudi (dimensió de la mostra: 220 dones valencianes), que el fan pioner a Espanya. D'aquesta manera, aquest projecte contribuirà a comprendre millor la importància d'una microbiota vaginal equilibrada per a protegir la salut i a promoure mesures que afavorisquen una microbiota sana capaç de protegir-nos enfront d'infeccions que puguen tindre efectes perniciosos per a la salut.

Finalment, l'estudi ajudarà també a conéixer si alguns microorganismes podrien ser usats com a probiòtics per a la prevenció de càncer de cèrvix, així com altres càncers anogenitals.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 47.250 euros - Import òptim: 68.000 euros

Altres consideracions:

El càncer de coll uterí (o cèrvix) és un dels càncers més comuns en dones de totes les edats (quart en el rànquing de 2018 en tot el món) i la infecció crònica per VPH és la principal causa d'aquest càncer.

La prevenció és la clau per a frenar l'avanç dels càncers anogenitals com el càncer de coll d'úter. En el cas del càncer de cèrvix, afortunadament disposem de moltes eines addicionals com les vacunes i la detecció precoç mitjançant el cribatge. Aquest projecte té un enfocament preventiu immediat: pretenem ajudar a reduir el nombre de càncers de cèrvix i a disminuir el nombre de dones que es veuen afectades cada any per aquesta malaltia. Per tant, cal continuar destinant fons per a augmentar el coneixement sobre els factors implicats en la gènesi d'aquest tipus de càncers, amb la finalitat de reduir el risc de desenvolupar-lo.