Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Projecte INMA (Infància i Medi Ambient)

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Projecte INMA (Infància i Medi Ambient)

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

Denominació del projecte o activitat:

Projecte INMA (Infància i Medi Ambient)

Descripció del projecte o activitat:

INMA (Infància i Medi Ambient) és una xarxa d'investigació amb l'objectiu d'estudiar l'exposició als contaminants ambientals més importants en l'aire, l'aigua i la dieta durant l'embaràs, la infància i l'adolescència, i també els seus efectes en el creixement i desenvolupament. El desenvolupament físic, social i intel·lectual dels infants des de la concepció fins a completar l'adolescència requereix un ambient protegit i protector de la salut. A l'octubre de l'any 2003 es va crear la cohort INMA a València. Es van reclutar 855 dones embarassades pertanyents a dos departaments de salut de la província de València. Durant l'embaràs es van obtindre mostres biològiques (sang, ungles i orina) i dades relacionades amb la dieta, els estils de vida i l'exposició a contaminants. Els seus fills/filles es van seguir al llarg de la infància (als 12 mesos, 2-4-5, 7, 9 i 11 anys de vida), avaluant diferents aspectes de la seua salut com el desenvolupament neurològic, l'antropometria, la salut respiratòria, així com l'alimentació i les exposicions ambientals. En l'actualitat, i després de 15 anys de seguiment, comencem una nova etapa del projecte INMA on s'avaluaran els efectes de l'exposició a contaminants per a la salut i el desenvolupament dels 400 adolescents que continuen participant en l'estudi. Com a novetat en aquesta visita, s'estudiarà l'impacte de l'entorn i l'estil de vida sobre la microbiota intestinal (bacteris que viuen a l'interior de l'intestí humà), la qual pot influir sobre el correcte funcionament dels sistemes immune i nerviós.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

En primer lloc se'n beneficiaria la comunitat científica, ja que amb les dades generades en aquesta nova etapa es podria estudiar si l'exposició a contaminants ambientals durant els períodes pre i postnatal produeix efectes en la salut de l'adolescent, com en el seu desenvolupament cognitiu, sexual i antropometria. A escala mundial, molt pocs estudis han recollit de manera longitudinal informació tan detallada sobre els seus participants durant tant de temps. De fet, els resultats obtinguts en el projecte INMA fins al moment són un referent internacional.

En segon lloc, la societat també es veuria beneficiada amb aquest coneixement. En un món cada volta més contaminat és molt important que s'avalue quins efectes pot tindre l'exposició a contaminants ambientals en la salut dels grups poblacionals més vulnerables com són els xiquets fins a l'adolescència. El projecte proposat permetrà disposar d'informació que contribuirà a entendre els mecanismes causals entre la contaminació ambiental i els efectes en la salut en aquesta població. Per altra banda, es proporcionarà informació útil als professionals de la salut, del medi ambient i als polítics i gestors, amb la finalitat de poder continuar avançant en l'estudi dels determinants mediambientals de la salut infantil i en la promoció d'estratègies d'intervenció apropiades.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

El projecte INMA té els següents objectius en aquesta nova etapa de seguiment:

1) Estudiar l'exposició a diferents contaminants ambientals (procedents de l'aire, aigua i aliments) en els i les adolescents de 15-16 anys participants en la cohort i la seua evolució des de l'etapa fetal. Avaluar els factors que s'associen a aquesta exposició i la interacció entre els diferents contaminants.

2) Estudiar la relació entre l'exposició a contaminants ambientals des de l'etapa fetal fins a l'adolescència i l'aparició d'efectes en diferents aspectes de la salut als 15-16 anys, com l'obesitat, desenvolupament neurològic, salut respiratòria i desenvolupament sexual.

3) Avaluar el paper de la dieta, de la microbiota i de la genètica com a factors moduladors de l'exposició a contaminants i de l'aparició d'efectes adversos en la salut.

4) Comunicar els resultats observats en el projecte a la comunitat científica, als responsables de salut pública i medi ambient i a la societat.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 37.500  euros - Import òptim: 53.000  euros

Altres consideracions:

Una de les potencialitats del projecte INMA és el seu caràcter multicèntric i multidisciplinari. Més de 100 investigadors i investigadores procedents de més de 10 centres d'investigació d'Espanya participen directament en el desenvolupament del projecte. Gran part dels investigadors són dones joves en diferents etapes de la seua carrera científica. A més el projecte INMA participa en diferents projectes internacionals procedents de centres de tot el món, fet que possibilita la comparació dels resultats obtinguts en INMA amb els observats en altres cohorts arreu del món i realitzar anàlisis amb més potència estadística. Tot això assegura la consecució amb èxit dels objectius plantejats.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

http://www.proyectoinma.org/