Projectes i activitats científiques d'interés social

Universitat de València. Estudi de l'experiència musical multisensorial en persones amb discapacitat auditiva i sense, i el seu efecte en la satisfacció, el benestar i la felicitat.

Universitat de València. Estudi de l'experiència musical multisensorial en persones amb discapacitat auditiva i sense, i el seu efecte en la satisfacció, el benestar i la felicitat.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València

Denominació del projecte o activitat:

Estudi de l'experiència musical multisensorial en persones amb discapacitat auditiva i sense, i el seu efecte en la satisfacció, el benestar i la felicitat.

Descripció del projecte o activitat:

Consisteix a analitzar l'experiència i la percepció multisensorial dels assistents amb discapacitat auditiva i sense en un concert de música experimental, i desenvolupar les cinc dimensions sensorials, i el seu efecte en la satisfacció, el benestar i la felicitat de la gent. La investigació examina la percepció multisensorial en les seues cinc dimensions: visual, acústica, tàctica, olfactòria i gustativa per a persones amb discapacitat auditiva i contrastar-los amb aquells sense discapacitat. De la mateixa manera, l'experiència captura les cinc dimensions: sensorials, afectives, conductuals, intel·lectuals i socials i el seu efecte en la satisfacció, el benestar i la felicitat.

La proposta té un caràcter innovador perquè s'analitza per primera vegada la percepció multisensorial en l'àmbit de la música amb discapacitats auditius, a més de tindre una incidència en el foment d'una activitat cultural. Hi ha nombrosos estudis acadèmics sobre participació cultural: teatre, dansa, música i uns altres, on s'han avaluat variables com ara: motius d'assistència, satisfacció, actitud i unes altres. No obstant això, i fins al nostre coneixement, no s'ha trobat cap evidència empírica que estudie la relació de la música, la satisfacció, el benestar i la felicitat en col·lectius de discapacitats auditius i oïdors en una experiència multisensorial.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

L'estudi es fa rellevant perquè impacta i repercuteix socialment en les persones no oïdores en un escenari d'un concert en viu al qual generalment no tenen accés. La principal aportació d'aquesta investigació se centra en la importància de mesurar variables que avaluen més d'un sentit amb l'objectiu final d'ajudar el disseny d'una programació que integre públics amb condicions funcionals diverses.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

1. Avaluar la percepció multisensorial en l'experiència musical en un escenari real.

2. Oferir una activitat cultural idònia per a la població no oïdora.

3. Generar una nova alternativa d'oci d'acord amb les necessitats especials en la població no oïdora.

4. Crear nou coneixement a partir de l'estudi de l'experiència considerant percepcions sensorials múltiples.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 5.920 euros Import òptim: 8.120 euros.

Altres consideracions:

Dr. Manuel Cuadrado García, professor titular del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la UV. La seua principal línia d'investigació és el màrqueting en el sector de les arts. Ha participat en nombrosos congressos i publicat en diferents diaris (journals). Coautor dels llibres Marketing de las artes y la cultura; El consumo de servicios culturales, i Mercados culturales: doce estudios de marketing. Va ser president de la 9a conferència "Internacional en gestión de las artes y la cultura" i director del màster oficial en Gestió Cultural de la UV. És membre del comité editorial de l'International Journal of Arts Management. Ha col·laborat amb diferents entitats culturals amb col·lectius en règim d'exclusió.

Dr. Juan de Dios Montoro Pons és professor titular de la Universitat en el Departament d'Economia Aplicada, UV. La seua activitat investigadora, en Economia de la Cultura (indústries culturals, consum de béns digitals i propietat intel·lectual) ha generat nombroses publicacions en diaris de prestigi. Va ser organitzador del II Taller (workshop) en Economia i Gestió de la Cultura (2010). Ha impartit seminaris en diverses universitats: LSE, University of North Carolina i unes altres.

Claudia Goyes, estudiant de doctorat, va fer la tesi doctoral amb la direcció de Manuel Cuadrado.

El projecte no té una pàgina web, qualsevol dubte pot escriure al correu: claugoye@alumni.uv.es