Projectes i activitats científiques d'interés social

Universitat de València. Girls4STEM

Universitat de València. Girls4STEM

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València

Denominació del projecte o activitat:

Girls4STEM

Descripció del projecte o activitat:

el Projecte UV-Girls4STEM abasta un conjunt d'iniciatives i activitats de divulgació orientades a augmentar les vocacions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en les seues sigles en anglés) i se centra en un públic objectiu que comprén des dels últims cursos de primària, passant per secundària, fins a batxillerat i cicles formatius. Les activitats a realitzar comprenen la preparació per part de l'alumnat de biografies de dones de la Comunitat Valenciana expertes en les àrees STEM i activitats de divulgació englobades en dos tipus de cicles de conferències, dividits aquests pel segment de públic al qual van dirigits. Encara que el projecte pretén fomentar les vocacions STEM tant de xics com de xiques a partir de la seua participació activa, l'objectiu fonamental se centra precisament en les xiques, ja que el nombre de xiques que decideixen cursar estudis STEM és significativament inferior al de xics. Per a això, es pretén visibilitzar el paper de la dona dins de les disciplines STEM, i crear així referents femenins de proximitat.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El benefici de les activitats recaurà directament en la societat, i augmentarà el coneixement sobre en què consisteixen les àrees STEM i a què es dediquen les i els professionals d'aquests sectors, tant del públic assistent a les activitats com de totes les persones a les quals acaben comptant l'experiència viscuda. Especialment, les xiquetes i els xiquets participants en el projecte augmentant els seus coneixements sobre STEM, la seua autoconfiança i el gust per afrontar nous reptes.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Els objectius del projecte són:

  • Fomentar les vocacions STEM perquè augmente el nombre d'estudiants, i molt especialment de xiques, que decidisquen cursar estudis en aquestes àrees.

  • Despertar la curiositat sobre les temàtiques STEM entre la joventut.

  • Fomentar la participació activa de totes les parts implicades.

  • Difondre els coneixements científics i la innovació de l'àmbit STEM, generats tant dins com fora de la CV, entre la ciutadania.

  • Visibilitzar les dones STEM, les seues investigacions, desenvolupaments i avanços.

  • En definitiva, aconseguir proporcionar un futur millor als nostres joves. Augmentar les vocacions STEM entre el públic més jove és extremadament important, ja que en el futur es preveu que el 90 % dels llocs de treball estiguen relacionats amb aquestes àrees. Augmentant les vocacions estem augmentant les seues possibilitats futures de trobar treball, especialment a les dones, els llocs de treball de les quals són de mitjana molt més precaris.

Els objectius estan alineats amb els ODS, especialment amb l'ODS 10: reducció de les desigualtats.

Import mínim i òptim del projecte:

l'import total de totes les activitats del projecte és de 57.485,16 euros, part de les quals ja tenen finançament a través de l'ajuda concedida per la FECYT i altres convocatòries i no serà imprescindible el finançament extern. Seria important disposar de 20.000 euros per a completar amb èxit totes les activitats i generar satisfacció entre les persones participants.

Altres consideracions:

actualment compta amb la col·laboració del Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d'Igualtat i la Unitat de Divulgació Científica de la UV, del CEFIRE, i el suport de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la GVA, de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT), el suport dels col·legis professionals: Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica (COIICV), Col·legi Oficial de Graduats en Enginyeria en Telecomunicació i TIC de la Comunitat Valenciana (COGITCV), Col·legi Oficial d'Enginyers en Telecomunicació de la Comunitat Valenciana (COITCV), Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana (COGITI-València) i Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana (COIQ-CV).

A més, comptem amb el suport i patrocini de diverses empreses entre aquestes: CAPGEMINI, Fartons Polo, La Malferida.

La iniciativa està present també en xarxes socials a través dels comptes en Twitter (@girls4STEMVLC), Instagram (@girls4STEMVLC) i Facebook (@girls4STEM).

Enllaç a la pàgina web del projecte:

http://www.girls4stem.es/#/principal