Projectes i activitats culturals d'interés social

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes.Centre d’Estudis sobre la Campanologia i administració del MitMac

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes.Centre d’Estudis sobre la Campanologia i administració del MitMac

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes

Denominació del projecte o activitat:

Centre d'Estudis sobre la Campanologia i administració del MitMac

Descripció del projecte o activitat:

El Centre d'Estudis sobre la Campanologia és la part científica del MitMac. Serà l'encarregat de promoure totes les activitats necessàries perquè aquest patrimoni sonor seguisca estudiant-se i investigant-se en profunditat.

És la part del museu on se situarà l'arxiu bibliogràfic, sonor i audiovisual.

Es crearà un comité científic d'experts, representat per tots els països europeus, encarregat de promoure totes les activitats necessàries perquè el paisatge sonor d'Europa s'estudie en profunditat, i perquè es prenguen les mesures i s'enceten els projectes necessaris a l'efecte que aquest patrimoni immaterial siga valorat i protegit en tots els estats europeus.

L'any 2018 el Ministeri de Foment va concedir a Albaida la subvenció del programa "1,5% cultural" per a l'última fase de rehabilitació del palau dels Milà i Aragó. Dins d'aquesta actuació està prevista la rehabilitació de la Sala Blanca, on estarà situat el Centre d'Estudis sobre la Campanologia, i l'espai adjacent, on s'ubicarà l'oficina del MitMac.

Aquesta intervenció als dos espais es completarà amb mobiliari, material bibliogràfic i equipament informàtic. Entre l'equip informàtic, hi haurà un servidor en què es pretén emmagatzemar tota la informació relacionada amb el món campaner i una plataforma web en què aquesta es podrà consultar

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte beneficia totes les persones que vulguen profunditzar en el món del toc manual de campanes, que podran consultar uns fons bibliogràfic en un espai confortable i plaent.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Mitjançant aquest projecte s'aconsegueix finalitzar el Centre d'Estudis sobre la Campanologia, amb la rehabilitació de la Sala Blanca del palau marquesal i amb la dotació de mobiliari, material bibliogràfic i equipament informàtic. D'aquesta manera, ja podríem donar per finalitzat un dels cinc espais que configuren el MitMac i fer-ne la corresponent inauguració i posada en funcionament.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 10.456 euros - Import òptim: 15.973 euros

Altres consideracions:

El Museu Internacional del Toc Manual de Campanes pretén ser un museu innovador, que no deixe indiferents les persones que el visiten i, sobretot, que les emocione.

La missió del Museu Internacional de Toc Manual de Campanes - MitMac és la de conservar, estudiar, divulgar i fomentar el toc manual de campanes amb una vocació internacional, erigint-se en un referent d'aquest toc a escala internacional i sent el primer museu del món dedicat al toc manual de campanes; és a dir, convertir-se en el referent europeu i mundial de la campanologia.

La funció del MitMac és la de fer visible la part immaterial del toc manual de campanes posant en valor un llenguatge musical universal de tradició mil·lenària i destacant la importància que ha tingut i té el so de la campana tocada a mà en l'esdevenir històric col·lectiu i individual de l'ésser humà, i, en definitiva, conscienciar que el toc manual de campanes és patrimoni sonor.

El MitMac no serà un museu convencional situat en un sol espai físic: estarà dividit en cinc espais i el seu conjunt formarà el museu, ja que no s'entendria un espai sense l'altre.

Contacte: info@campanersalbaida.es Telèfon: 617 030 616

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://campanersalbaida.es/