Projectes i activitats culturals d'interés social

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. L’Espai de les Emocions

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. L’Espai de les Emocions

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

MitMac. Museu Internacional del Toc Manual de Campanes

Denominació del projecte o activitat:

L'Espai de les Emocions

Descripció del projecte o activitat:

Aquesta part del MitMac estarà ubicada en la totalitat de la segona planta del palau, la cambra.

Serà l'espai dedicat a divulgar el toc manual de campanes d'Europa i del món sencer. Al mateix temps, aportarà coneixements al visitant, obrint la porta perquè descobrisca de quina manera les campanes ens han acompanyat en tots els esdeveniments històrics més importants i ens acompanyen tota la nostra vida.

És la part del museu en què es farà un recorregut físic guiat. El recorregut és una al·legoria de com s'accedeix a l'espai on es materialitza el toc manual de campanes, el campanar. Mitjançant aquest itinerari que comença a la porta d'un campanar, els visitants seran rebuts i, mentre pugen per l'escala imaginària del campanar virtual, aniran viatjant pel món descobrint, aprenent i sentint.

L'any 2018 el Ministeri de Foment va concedir a Albaida la subvenció del programa "1,5% cultural" per a l'última fase de rehabilitació del palau dels Milà i Aragó. Dins d'aquesta actuació està prevista la rehabilitació de la segona planta del palau, la cambra, on estarà ubicat l'Espai de les Emocions del MitMac. Després d'aquesta intervenció, és necessari procedir a la tematització de l'espai, amb la il·luminació i l'equipament corresponents.

A l'Espai de les Emocions es pretén donar a conéixer, per mitjà de percepcions sensorials i diverses perspectives, el món de les campanes, i, d'aquesta manera, emocionar profundament el visitant i fer que se senta atret i fascinat pel toc manual de campanes.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte beneficia totes les persones que vulguen conéixer el toc manual de campanes, un patrimoni immaterial que s'ha mantingut a la població d'Albaida ininterrompudament i que està recuperant-se a tot arreu de l'Estat espanyol i d'Europa. És un fantàstic projecte que introdueix en el món del toc manual de campanes els diferents col·lectius que el visiten: associacions, escoles, instituts i grups diversos.

En altres paraules, aquest projecte beneficia totes les persones que valoren la importància que ha tingut i té el so de la campana tocada a mà en l'esdevenir històric col·lectiu i individual de l'ésser humà, i, en definitiva, pretén conscienciar que el toc manual de campanes és un patrimoni sonor de tots.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

S'aconsegueix finalitzar l'espai més gran dels cinc que formen el MitMac i fer-ne la corresponent inauguració i posada en funcionament.

Aquest projecte contribuiria a l'increment de la sensibilitat cultural en la societat i a conscienciar a través d'experiències emocionals. Tant l'exposició permanent, com les activitats que s'hi relacionen, pretenen desplegar un sentiment reflexiu amb la societat i permetre el desenvolupament individual de cada visitant.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 522.215,49 euros - Import òptim: 531.576,63 euros

Altres consideracions:

El Museu Internacional del Toc Manual de Campanes pretén ser un museu innovador, que no deixe indiferents les persones que el visiten i, sobretot, que les emocione.

La missió del Museu Internacional de Toc Manual de Campanes - MitMac és la de conservar, estudiar, divulgar i fomentar el toc manual de campanes amb una vocació internacional, erigint-se en un referent d'aquest toc a escala internacional i sent el primer museu del món dedicat al toc manual de campanes; és a dir, convertir-se en el referent europeu i mundial de la campanologia.

La funció del MitMac és la de fer visible la part immaterial del toc manual de campanes posant en valor un llenguatge musical universal de tradició mil·lenària i destacant la importància que ha tingut i té el so de la campana tocada a mà en l'esdevenir històric col·lectiu i individual de l'ésser humà, i, en definitiva, conscienciar que el toc manual de campanes és patrimoni sonor.

El MitMac no serà un museu convencional situat en un sol espai físic: estarà dividit en cinc espais i el seu conjunt formarà el museu, ja que no s'entendria un espai sense l'altre.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://campanersalbaida.es/