Projectes i activitats culturals d'interés social

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. Restauració, col·locació i posada a punt del rellotge de mitjan segle XIX del campanar d’Albaida

Ajuntament d'Albaida. MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. Restauració, col·locació i posada a punt del rellotge de mitjan segle XIX del campanar d’Albaida

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

MitMac, Museu Internacional del Toc Manual de Campanes

Denominació del projecte o activitat:

Restauració, col·locació i posada a punt del rellotge de mitjan segle XIX del campanar d'Albaida

Descripció del projecte o activitat:

Entre 1856 i 1859, al campanar d'Albaida es construeix el segon cos, compost, tanmateix, per dos cossos, ambdós de planta quadrada i alçada rectangular. El primer cos mesura 3,75 x 6,25 metres, sosté les esferes del rellotge i està perforat per les quatre cares al centre de les esferes esmentades. A l'interior d'aquest primer cos s'ubicava la maquinària del rellotge, on un sistema d'engranatges era capaç de marcar en les quatre cares exteriors la mateixa hora. Amb el pas del temps, aquest rellotge, per motius que actualment es desconeixen, va ser substituït per un de més nou, que més tard també seria reemplaçat per l'actual, un rellotge digital controlat per satèl·lit. Moltes parts de la maquinària del primer rellotge van quedar emmagatzemades, però d'altres estan en parador desconegut.

El que es pretén en aquest projecte és que un rellotger expert en aquest tipus de rellotges restaure, col·loque i pose a punt aquest rellotge; d'aquesta manera es recuperaria un patrimoni material històric, el qual seria exhibit com cal, en funcionament i en la seua ubicació original.

Per a dur a terme aquest projecte caldria fer la sèrie de treballs següents:

1. Estudi previ de totes aquelles peces que falten per a completar el rellotge.

2. Creació de les peces desaparegudes i restauració de les existents.

3. Disseny i construcció d'una plataforma que permeta la instal·lació de la maquinària i la visualització per part dels visitants.

4. Col·locació i posada a punt del rellotge sobre la plataforma.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte aporta un benefici al patrimoni històric del poble d'Albaida, que recuperarà part de la seua història posant en funcionament la maquinària del que fou el primer rellotge instal·lat al campanar d'Albaida.

És un fantàstic projecte que permetrà mostrar el funcionament de l'antic rellotge als diferents col·lectius que visiten el campanar: associacions, escoles, instituts i grups diversos.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Amb aquest projecte el que pretenem és recuperar i posar en valor un patrimoni cultural material que actualment està en desús.

L'eixida a la balustrada, juntament amb la posada en marxa del rellotge i la possibilitat de visitar-lo, completarien una visita al campanar d'Albaida

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 18.143 euros Import òptim: 20.682 euros

Altres consideracions:

El Museu Internacional del Toc Manual de Campanes pretén ser un museu innovador, que no deixe indiferents les persones que el visiten i, sobretot, que les emocione.

La missió del Museu Internacional de Toc Manual de Campanes - MitMac és la de conservar, estudiar, divulgar i fomentar el toc manual de campanes amb una vocació internacional, erigint-se en un referent d'aquest toc a escala internacional i sent el primer museu del món dedicat al toc manual de campanes; és a dir, convertir-se en el referent europeu i mundial de la campanologia.

La funció del MitMac és la de fer visible la part immaterial del toc manual de campanes posant en valor un llenguatge musical universal de tradició mil·lenària i destacant la importància que ha tingut i té el so de la campana tocada a mà en l'esdevenir històric col·lectiu i individual de l'ésser humà, i, en definitiva, conscienciar que el toc manual de campanes és patrimoni sonor.

El MitMac no serà un museu convencional situat en un sol espai físic: estarà dividit en cinc espais i el seu conjunt formarà el museu, ja que no s'entendria un espai sense l'altre.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://campanersalbaida.es/