Projectes i activitats culturals d'interés social

Ajuntament de Vilanova d'Alcolea. FAVA365. FAVA365. Quarta edició: «SILENCI»

Ajuntament de Vilanova d'Alcolea. FAVA365. FAVA365. Quarta edició: «SILENCI»

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Ajuntament de Vilanova d'Alcolea

Denominació del projecte o activitat:

FAVA365. Quarta edició: «SILENCI»

Descripció del projecte o activitat:

El FAVA365 pretén ser un festival d'art multidisciplinari que naix amb l'objectiu de dinamitzar el poble i encoratjar la cultura. Un procés participatiu i d'aprenentatge que inclou una sèrie d'activitats i accions sobre una temàtica concreta distribuïdes al llarg d'un any i que finalitza, a manera de celebració, en un cap de setmana replet d'art, festa i participació.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

En principi el FAVA365 pretén ser un projecte de poble. Per aquest motiu, els i les principals destinatàries són les veïnes i veïns de Vilanova d'Alcolea. No obstant això, el FAVA365 també vol acollir totes aquelles persones que tenen interés i curiositat per tot allò que té relació amb el món artístic.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

El projecte FAVA365 pretén ser un PROCÉS d'aprenentatge per al poble, que aproxime l'art contemporani als veïns i veïnes de Vilanova d'Alcolea.

Des de fa tres anys, s'han realitzat múltiples accions formatives i expositives per aconseguir aquest objectiu d'aproximació a les diferents expressions artístiques presents en el País Valencià i en l'Estat espanyol.

 

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 10.000 euros - Import òptim: 25.000  euros

Altres consideracions:

El motiu pel qual s'inicia un projecte com el FAVA365, que intenta aproximar el món de l'art contemporani a una petita localitat rural, és perquè Vilanova d'Alcolea és un "poble normal":

  • És un poble on hi ha més grups de teatre (3: infantil, juvenil i adults) que tendes d'aliments (2).

  • I no és que a Vilanova no es menge, sinó que la cultura hi té un pes tan important que una de cada deu persones que et trobes pel carrer té estudis musicals. Cosa que suposaria, per a una ciutat com Castelló, tindre una banda de música de més de 17.000 músics.

  • De les 586 persones que viuen a Vilanova, 2/3 parts formen part d'alguna associació o col·lectiu cultural (d'oci, esportiu). Si totes les associacions i col·lectius s'uniren per a fer un espectacle artístic a Vilanova, hi hauria més persones actuant i participant que de públic.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

http://fava365.com/es/