Projectes i activitats culturals d'interés social

Palau Ducal dels Borja FCV. Restauració de les teles de gran format pintades amb la tècnica tüchlein del Palau Ducal dels Borja de Gandia.

Palau Ducal dels Borja FCV. Restauració de les teles de gran format pintades amb la tècnica tüchlein del Palau Ducal dels Borja de Gandia.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Palau Ducal dels Borja FCV

Denominació del projecte o activitat:

Restauració de les teles de gran format pintades amb la tècnica tüchlein del Palau Ducal dels Borja de Gandia.

Descripció del projecte o activitat:

El projecte consisteix en la restauració de les pintures de gran format que mostren el cicle vital de Francesc de Borja, realitzades pel pintor Martín Coronas Pueyo, amb la tècnica tüchlein a l'inici del segle XX per a decorar el saló de Corones del Palau Ducal dels Borja de Gandia. La tècnica tüchlein fa referència genèricament a les pintures realitzades amb tècniques aquoses sobre tela sense preparació i, encara que molt utilitzada sobretot als segles XV i XVI, no conserva molts exemples en l'actualitat en gran part perquè el seu ús estava relacionat amb esdeveniments efímers. L'aparença de tapís de les obres realitzades amb aquesta tècnica les feia òptimes per a la decoració mural, com és el cas que ens ocupa al Palau Ducal. En aquest projecte es vol iniciar la restauració d'una de les teles, la que mostra la llicenciatura en teologia de Francesc de Borja en l'antiga universitat de Gandia, l'estudi i condicionament de la qual donarà pas a l'inici del procés restaurador de tot el conjunt. El projecte consistirà en:

 • Desmuntatge i transport: Desmuntatge de la tela i enrotllament, carregament i ports de Gandia a València - de València a Gandia, una vegada realitzada la intervenció i instal·lació de la tela.

 • Intervenció: Disseny del projecte i publicació de resultats, neteja en sec, reforç del suport original i restauració conservativa.

 • Anàlisi: Estudi morfològic de mostres de policromia i identificació d'aglutinants.

 • Reportatge fotogràfic de tot el procés.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El projecte beneficia:

 • La conservació d'unes obres pictòriques de gran qualitat que formen part d'un bé d'interés cultural (BIC) com és el Palau Ducal dels Borja de Gandia, les quals han estat realitzades en un suport molt poc convencional en l'actualitat, ja que són un testimoni clar d'aquest sistema decoratiu que és de vital importància que es conserve per la seua peculiaritat i exclusivitat, així com per les escenes representades dedicades als Borja, família valenciana de pes internacional en la història medieval i moderna.

 • Totes aquelles persones, de qualsevol rang d'edat i condició, que visiten el Palau Ducal dels Borja durant tot l'any i puguen gaudir d'aquestes peces artístiques singulars que ja formen par inseparable de l'imaginari de la ciutat de Gandia.

 • Tots aquells amants de la cultura, l'art i la història que podran continuar comptant amb aquestes peces que són referents artístics tant pel seu contingut pictòric com per la seua tècnica: tüchlein.

 • Tots aquells historiadors i investigadors que poden fer servir aquest projecte i les seues conclusions per a aprofundir en aquesta tècnica.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

 • Restaurar i posar en valor, si és possible, unes pintures amb un suport molt poc habitual i que suposen un exemple important en aquest camp per a l'art i la cultura.

 • Conservar una part important del contingut artístic del Palau Ducal dels Borja perquè puga ser contemplat i gaudit pels seus visitants.

 • Iniciar una investigació a partir dels processos restauradors que pot servir, ajudar i complementar futures intervencions realitzades en altres obres pictòriques que estiguen fetes amb la tècnica tüchlein.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 6.307,49 euros - Import òptim: 8.000 euros

Altres consideracions:

l Palau Ducal dels Borja de Gandia, com a bé d'interés cultural, des de fa molts anys desenvolupa tot un programa d'activitats i accions culturals i turístiques pensades i dissenyades per atraure el major nombre de visitants tant a l'edifici com a la ciutat de Gandia, i ha intentat ser des dels inicis un punt de difusió del coneixement i la cultura amb activitats 362 dies a l'any. La conservació de l'edifici i la posada en valor de la importància històrica dels personatges que l'habitaren fa que la Fundació Palau Ducal tinga molt present la importància dels processos de restauració per a poder mantenir aquest referent de l'arquitectura civil valenciana. Alhora, per la seua condició de Fundació sense ànim de lucre, el Palau Ducal necessita les ajudes i subvencions oferides per a poder dur a terme aquestos processos, i aquesta es la raó per la qual s'ha considerat que el programa de mecenatge pot ser una esplèndida manera perquè la societat puga col·laborar en la conservació del patrimoni historicoartístic de tots el valencians.

Contacte:direccio@palauducal.com

962 871 465

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://www.palauducal.com/