Projectes i activitats esportives no professionals d'interés social

Club Espeleologia Galtzagorri Taldea. Caracterització i catàleg del carst de Quatretonda-Pinet, 50 anys d’exploracions

Club Espeleologia Galtzagorri Taldea. Caracterització i catàleg del carst de Quatretonda-Pinet, 50 anys d’exploracions

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Club Espeleologia Galtzagorri Taldea

Denominació del projecte o activitat:

Caracterització i catàleg del carst de Quatretonda-Pinet, 50 anys d'exploracions

Descripció del projecte o activitat:

Les exploracions i les recerques subterrànies desenvolupades a la zona de Quatretonda-Pinet durant els últims 50 anys, per un grup valencià interdisciplinari d'espeleòlegs, topògrafs, biòlegs, esportistes no professionals, geòlegs, arqueòlegs i altres col·laboradors, requereixen una imminent conservació i difusió de les troballes. L'incendi forestal patit a la zona l'agost de 2018 va afectar l'entorn d'aquestes cavitats i, atés que es desconeix l'estat de la seva diversitat interior, caldria procedir-ne a la comprovació. Al mateix temps, aquesta destrucció va posar al descobert nous avencs i coves de les quals hem iniciat la prospecció i estudi. 
L'objectiu principal del projecte és fomentar el desenvolupament i la conservació del patrimoni valencià localitzat a les cavitats d'aquesta zona per després difondre'l. Per a desenvolupar-lo hem de fer les exploracions (prospecció, georreferenciació, exploració i topografia) i recerques (geologia, fauna, flora i documentació arqueològica) de les troballes recents i completar aquestes amb els treballs anteriors i comprovacions, a més d'incidir en la caracterització del medi ambient des del punt de vist biològic i ecològic i el descobriment de noves espècies. Amb tot, després volem donar a conéixer els resultats en una publicació monogràfica a manera de catàleg. A més, el projecte pretén també fomentar i conscienciar la comunitat local i la Comunitat Valenciana sobre la importància de les exploracions subterrànies a la zona i la rellevància que té en els programes que defineixen les espècies catalogades com a amenaçades i també en el disseny i l'execució d'accions específiques per a la seva conservació.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Les activitats que es desenvoluparan en aquest projecte contribuiran a protegir i difondre el patrimoni valencià. El fet que el nostre projecte combina les activitats d'exploració, cartografia i topografia de les coves amb els estudis científics de la fauna subterrània i el seu ambient, contribuirà a la millora de la informació sobre les característiques del mitjà subterrani a la Comunitat Valenciana i ampliarà el coneixement sobre la fauna subterrània, la gran oblidada en els plans de conservació i protecció. De la mateixa manera s'incrementarà la prospecció del carst a la zona Quatretonda-Pinet per a descobrir i explorar noves coves, caracteritzar el medi ambient des del punt de vista biològic i ecològic, i descobrir noves espècies. L'evidència en les profunditats de restes d'ocupació o freqüentació antròpica en l'antiguitat es documentarà informant de la seva existència per a procedir segons la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La publicació de la monografia a mode de catàleg beneficiarà a tota la societat pel fet que la seva catalogació, per se, ja protegeix les cavitats i les especies i al mateix temps.  

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

El projecte aconseguirà augmentar coneixement del carst valencià, les seves cavitats i avencs, les seves espècies de fauna subterrània i la seva possible ocupació o freqüentació humana en el passat. El fet de posar-lo a l'abast de tota la societat ajudarà en l'accés a l'educació, la recerca, la cultura i l'esport no professional, i la seva publicació fomentarà i conscienciarà la comunitat local i la Comunitat Valenciana sobre la importància de les exploracions subterrànies a la zona i la seva rellevància en els programes que defineixen les espècies catalogades com a amenaçades, així com també en el disseny i l'execució d'accions específiques per a la seva conservació.
Per tant, amb el projecte s'aconseguirà no només una projecció en la societat valenciana, que augmentarà la seva investigació patrimonial, com per exemple amb les espècies endèmiques de l'esmentat crustaci decàpode, Typhlatya miravetensis, sinó que amb aquest projecte la projecció també serà internacional quan es donen a conéixer aquestes novetats científiques que faran progressar la comunitat científica de la Comunitat Valenciana.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 18.850 € Import òptim: 23.250 €

Altres consideracions:

Equip de treball:
Joseba Lanzuela, espeleòleg des de 1986, responsable de les campanyes a Collarada (Pirineu aragonés), 1998-2009.
Juan Luis Haba, espeleòleg des de 1976, campanyes als Pics d'Europa 1982-1990, Sistema del Trave (‑1661 m), Avenc Pilar (-235 m), màxim desnivell CV, cova de l'Autopista (> 5,5 km), màxim desenvolupament CV.
Rosa Albiach, arqueòloga, directora de projectes valencians i internacionals d'excavació i investigació de la Diputació de València des de l'any 2001 i en curs, monografies, comunicacions, articles i exposicions. Membre de l'ECG. 
Sanda Iepure, biòloga, investigadora contractada de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (UV) i investigador associat en l'Institute of Speleology Emil Racovitza, Cluj (Romania); especialitzada en l'estudi de crustacis cavernícoles i ecologia de les aigües subterrànies. Membre de l'ECG, practica espeleologia des de 1994.
Albert Sendra, biòleg, PDI associat en la UV i director centre NaTuria en l'Ajuntament de València. Expert en taxonomia i biologia dels artròpodes subterranis, que col·labora en l'edició de la revista Lapiaz, en l'elaboració del Catàleg de Cavitats del País Valencià, i publica diversos articles sobre la fauna de diverses regions càrstiques valencianes.
ECG, té uns 30 espeleòlegs que col·laboraran en les labors d'exploració i recerca.
Hi col·laboren:
Ajuntament de Quatretonda
Ajuntament de Pinet
Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana
Deportes Aitana
 
Contacto: ecgaltzagorri@gmail.com Persona de contacto: Juan Luis Haba Lechon