Projectes i activitats esportives no professionals d'interés social

Club Unlimited Wheels Ciclismo Adaptado. II Saló d’Esport Inclusiu de València

Club Unlimited Wheels Ciclismo Adaptado. II Saló d’Esport Inclusiu de València

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Club Unlimited Wheels Ciclismo Adaptado

Denominació del projecte o activitat:

II Saló d'Esport Inclusiu de València

Descripció del projecte o activitat:

El II Saló d'Esport Inclusiu de València és un projecte esportiu de promoció de l'esport adaptat, amb exhibició i pràctica inclusiva de nombroses modalitats. En la primera edició, celebrada el setembre de 2017, l'esdeveniment va tindre 28 modalitats de diferents esports adaptats i diverses activitats de sensibilització, totes obertes a la participació tant de persones amb discapacitat com sense.

L'assistència estimada va ser de 300 persones al llarg d'una jornada intensiva d'accions esportives. La segona edició està prevista per a maig o desembre de 2020. Es farà al pavelló i a les pistes de la Universitat Politècnica de València, ja que és el més gran de la ciutat i té bona accessibilitat a les instal·lacions; és on es va desenvolupar amb èxit la primera experiència. S'hi preveu la participació de més de 30 clubs i entitats relacionats amb la discapacitat, i una assistència de 500 persones. En aquesta edició es convidarà a esportistes d'elit, amb discapacitat i sense, a participar en les activitats d'exhibició com a mostra de l'abast de la inclusió i la normalització per mitjà de l'esport. També es duran a terme activitats paral·leles, en què es donarà un lloc destacat a esportistes retirats i a dones, en forma de presentacions.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Basant-nos en els objectius proposats per a l'esdeveniment, el benefici recaurà principalment sobre el col·lectiu de persones amb discapacitat i entitats relacionades amb l'esport adaptat i la diversitat funcional.

Tenint en compte que el pilar fonamental en què s'assenta l'esdeveniment és la inclusió, serà beneficiós igualment per a persones que no tinguen discapacitat, com a experiència de sensibilització i per a donar a conéixer eixides professionals dins de l'esport adaptat.

Finalment, sens dubte, la ciutat de València, en general, es veurà reforçada com a referent de l'esport adaptat i inclusiu.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

- Integració de les persones amb discapacitat a través de l'esport: oferir experiències dinàmiques, innovadores i pràctiques que ajuden a sensibilitzar i conscienciar en matèria de discapacitat.

- Apoderament personal com a eina per a disminuir l'impacte de l'exclusió social a través de l'esport: detecció de nous esportistes amb discapacitat (després de la primera edició es van formar clubs nous) i de nous professionals involucrats (tècnics, guies, sanitaris, etc.) com a eixida professional.

- Convertir València en referent de l'esport adaptat: consolidar un esdeveniment de qualitat i multitudinari que aporta un valor afegit a la nostra terra, no solament per l'aportació social que fa sinó pels valors propis de l'esport.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 10.000 euros - Import òptim: 16.000 euros

Altres consideracions:

projecte en la seua primera edició va tindre una elevada implicació per part d'entitats relacionades amb l'esport adaptat i amb les persones amb discapacitat. Posteriorment, van ser nombroses les organitzacions que van sol·licitar participar-hi en edicions posteriors, tant de la Comunitat Valenciana com de la resta del territori espanyol.

Amb els suports adequats, aquest format d'esdeveniment podria ser un atracció i un referent per a València en esport inclusiu.

Per a més informació, contacteu amb Alma Paula Aranda Canet (alma@ciclismoadaptadocv.com)

Tel.: 636435301

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://ciclismoadaptadocv.com/PerfilWeb/Eventos/427