Projectes i activitats esportives no professionals d'interés social

Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana. Patinatge sobre gel per a tots: Desenvolupament d’activitats per a xiquets i joves en risc d’exclusió social a través del patinatge sobre gel.

Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana. Patinatge sobre gel per a tots: Desenvolupament d’activitats per a xiquets i joves en risc d’exclusió social a través del patinatge sobre gel.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana

Denominació del projecte o activitat:

Patinatge sobre gel per a tots: Desenvolupament d'activitats per a xiquets i joves en risc d'exclusió social a través del patinatge sobre gel.

Descripció del projecte o activitat:

Consisteix en sessions, partint de la diversió, la meta principal de les quals és l'aprenentatge dels conceptes bàsics del patinatge, des de l'equipament fins a la familiarització amb el mitjà en què es desenvolupa aquest esport. És a dir, l'usuari treballarà l'autosuficiència des de l'ús del material fins al desenvolupament de l'esport. Els participants gaudeixen d'una jornada de patinatge on se'ls lliura tot el material necessari per a practicar-lo (patins, guants, proteccions) i compten amb l'ajuda de voluntaris que estan pendents d'ells en tot moment.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Patinatge per a tots és un projecte socioeducatiu destinat a integrar menors en risc d'exclusió social que viuen en centres d'acolliment i residencials, procedents de famílies desestructurades o que van a centres de suport socioeducatiu (Amics, Entre Amics, Perfieria…).

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Aquest projecte busca la integració social de xiquets i joves en risc d'exclusió social a través de l'esport. Per mitjà de la promoció de l'esport, ajudem a descobrir el seu potencial mental, físic, social i esportiu. Les activitats aniran orientades a desenvolupar mecanismes de gestió de la frustració de manera que els usuaris puguen, a través de l'esport, canalitzar la frustració de manera sana i no mitjançant conductes disruptives.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 3.600 € Import òptim: 6.000 €

Altres consideracions:

Beneficis socials: Establir i mantindre una relació continuada entre xiquets i joves i voluntaris. Participar en l'educació i la transmissió de valors a xiquets i joves. Crear espais en els quals aprenguen a compartir i conviure des del respecte i la tolerància. Facilitar-los una integració adequada a través d'un programa d'activitats socioeducatives. Tindre amics i amigues, formar part d'un equip, consolidar un grup de suport dins de l'esport. Tindre contactes socials positius i gratificants.

 

Contacte: patinaje@fdicv.es      Tfno: 960 05 95 68

Persona de contacte: Sandra