Projectes i activitats esportives no professionals d'interés social

Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana. Teràpia per a persones amb diversitat funcional a través del patinatge sobre gel.

Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana. Teràpia per a persones amb diversitat funcional a través del patinatge sobre gel.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana

Denominació del projecte o activitat:

Teràpia per a persones amb diversitat funcional a través del patinatge sobre gel.

Descripció del projecte o activitat:

Consisteix en sessions, partint de la diversió, la meta principal de les quals és l'aprenentatge dels conceptes bàsics del patinatge, des de l'equipament fins a la familiarització amb el mitjà en què es desenvolupa aquest esport. És a dir, l'usuari treballarà l'autosuficiència des de l'ús del material fins al desenvolupament de l'esport. Els participants gaudeixen d'una jornada de patinatge on se'ls lliura tot el material necessari per a practicar-lo (patins, guants, proteccions) i compten amb l'ajuda de voluntaris que estan pendents d'ells en tot moment.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Persones amb una discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial, de totes les edats, que vulguen participar en el nostre programa d'activitats esportives. També animem els familiars i amics que vulguen col·laborar durant el curs.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

A través del lema "Si puc fer això, puc fer qualsevol cosa" motivem els usuaris a superar-se. Per mitjà de l'esport, del repte d'enfrontar-se a una nova experiència, aconseguim millorar determinats aspectes: estabilitat mental, absència d'estrés, sentiments negatius, gestió de la frustració, autoconcepte, superació personal, formar part d'un equip, consolidació d'un grup de suport dins de l'esport, tindre contactes socials positius i gratificants.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 3.800 € Import òptim: 6.000 €

Altres consideracions:

Aquest projecte busca la integració social de persones amb diversitat funcional a través de l'esport. Mitjançant la promoció de l'esport, augmentem la llibertat de les persones que tenen una discapacitat, promovem la independència i ajudem a descobrir, tant a elles com a les seues famílies, el potencial social, mental, físic i esportiu de què disposen. El nostre objectiu és acostar les persones amb discapacitat a l'esport del patinatge sobre gel perquè tinguen, d'aquesta manera, les seues primeres experiències sobre aquest medi d'una manera segura.