Visualització de contingut web

CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE

És l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge i està compost per personal tècnic de la Generalitat, membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les Universitats Valencianes, dels Centres i Instituts d'Investigació, de les institucions museístiques, dels Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana, així com especialistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'esport no professional.

Per Resolució de 16 d'abril de 2019, del conseller d'Educación, Investigació, Cultura i Esport, es van nomenar els membres del Consell Assessor del Mecenatge, la composició del qual va ser modificada per Resolució de 14 de novembre de 2019, del conseller d'Educación, Cultura i Esport.

La sessió constitutiva del Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana (CASMEC) va tindre lloc el 14 de maig de 2019, en la seu de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.