Visualització de contingut web

CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE

És l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge i està compost per personal tècnic de la Generalitat, membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les Universitats Valencianes, dels Centres i Instituts d'Investigació, de les institucions museístiques, dels Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana, així com especialistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'esport no professional.

Per Resolució de 16 d'abril de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es van nomenar els membres del Consell Assessor del Mecenatge, la composició del qual ha sigut modificada varies vegades, la última modificació per Resolució de 12 de juliol de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport.

La sessió constitutiva del Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana (CASMEC) va tindre lloc el 14 de maig de 2019, en la seu de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.