Visualització de contingut web

Documentació

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar cada any, en qualsevol dels dos períodes següents:

  • De l'1 de febrer a l'1 de març
  • De l'1 al 30 de setembre

Obtenció de la Declaració d'Interés Social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupats per persones o entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana

Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana