Visualització de contingut web

OFICINA DEL MECENATGE

L'Oficina del Mecenatge, adscrita a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, té les següents funcions:

  • Assessorar les persones i entitats beneficiàries i a les persones mecenes sobre els aspectes pràctics i jurídics del mecenatge
  • Donar difusió i publicitat, mitjançant el Portal del Mecenatge, als projectes o activitats que busquen mecenes
  • Prestar suport tècnic i administratiu al Consell Assessor del Mecenatge
  • Realitzar activitats per a la difusió i la promoció de la cultura del mecenatge
  • Elaborar una memòria anual sobre les accions i els projectes d'interés social publicats al Portal del Mecenatge
  • Exercir la coordinació dels distints departaments del Consell respecte a les actuacions que realitzen en matèria de mecenatge.