Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Associació per a la Salut Mental Infantil des de la Gestació ASMI (WAIMH-España). Publicació números 2 i 3 de la Revista Espanyola de Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil «NACIENDO»

Associació per a la Salut Mental Infantil des de la Gestació ASMI (WAIMH-España). Publicació números 2 i 3 de la Revista Espanyola de Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil «NACIENDO»

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Associació per a la Salut Mental Infantil des de la Gestació ASMI (WAIMH-España)

Denominació del projecte o activitat:

Publicació dels números 2 i 3 de la Revista Espanyola de Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil «NACIENDO»

Descripció del projecte o activitat:

La publicació de la Revista Espanyola de Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil "NACIENDO" per la que ASMI sol·licita la declaració d'interés social de la Generalitat Valenciana, resulta de gran importància en el camp de la salut mental perinatal perquè té com a fi afavorir la difusió del coneixement especialitzat que es genera a nivell internacional per a facilitar la formació interdisciplinària dels especialistes i ajudar al fet que les famílies tinguen accés al coneixement que puga ajudar-les en la prevenció, detecció i orientació terapèutica de la salut mental perinatal i infantil.
 
Inicie projecte febrer 2022.
 
Finalització projecte: desembre 2022.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

En el context de les diverses accions que cuiden la salut mental perinatal i infantil, la publicació de NACIENDO està directament relacionada amb l'objectiu de beneficiar el benestar i equilibri psíquic i somàtic necessari per a l'òptim desenvolupament personal, mental i social.
 
En la seua dimensió biopsicosocial la salut mental perinatal inclou a la mare, al bebé, al pare, així com a la família, i requereix ser cuidada des de l'època antenatal a la postnatal fins a, almenys, els 3 anys del xiquet o xiqueta nascut/a. En les seues dimensions de prevenció, detecció i intervenció sociosanitària, requereix atendre a tota la població, encara que, de manera especial, a aquella afectada per un sofriment emocional o un trastorn mental.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

La revista NACIENDO pretén publicar treballs de recerca-acció, clínics, socials i educatius sobre el coneixement plurifactorial i transdisciplinar propi del camp de la salut mental perinatal, infantil i de la família, produïts tant per autors hispanoparlants com francòfons i anglòfons, mitjançant traduccions especialitzades.

 
També conscienciar i guiar als responsables públics sanitaris i socials sobre la necessitat d'impulsar, de manera urgent i decidida, la creació i implantació de plans públics en salut mental perinatal, proveïts de dotacions econòmics suficients, per a respondre a les necessitats reals que existeixen per a poder cuidar adequadament de la salut mental perinatal de totes les famílies. Encara que en aquest moment només publica en llengua castellana el seu objectiu és també publicar més endavant en llengua valenciana, francesa i anglesa.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 7.600 € / Import òptim: 8.500 €

Altres consideracions:

El naixement de la revista "NACIENDO" s'emmarca en les múltiples accions sociosanitàries, divulgatives i formatives que ASMI, filial de l'Associació Mundial per a la Salut Mental Infantil WAIMH (https://waimh.org/page/current_affiliates), Declarada d'Utilitat Pública l'any 2019, ve desenvolupant des de l'any 2005. La revista NAIXENT ha sigut creada també per a estimular i facilitar la comunicació científica entre les institucions internacionals membre de l'Aliança Hispanoparlant per la Salut Mental Perinatal i de la Família "CONNECTA PERINATAL" i totes les altres institucions internacionals afins al camp de la psicoperinatalitat. La fundació de l'Aliança Hispanoparlant per la Salut Mental Perinatal i de la Familia "Connecta Perinatal" va ser promoguda per ASMI WAIMH España el mes de juny de 2020 i s'inscriu en la dinàmica de l'Aliança Mundial per a la Salut Mental Materna (https://globalalliancematernalmentalhealth.org), a la qual pertany com a membre des del mes d'agost de 2020, i en estreta unió amb l'Aliança Francòfona per la salut mental perinatal (https://alliance-psyperinat.org), la Maternal Mental Health Alliance: (https://maternalmentalhealthalliance.org) i l'Aliança Canadenca (https://cpmhc.ca/quebec). La revista «Naciendo» és semestral i es publica a través de ASMI Editorial, una editorial nascuda en 2021 i pertanyent a ASMI (WAIMH-Espanya). Ja s'ha editat el primer número que compta amb 20 articles i es troba disponible tant en paper com en format digital (pdf interactiu), en la web de ASMI Editorial (https://asmieditorial.com/) i en CAIRN-MÓN (https://www.cairn-mundo.info/revue-naciendo.htm) només en format digital, a més d'en altres llibreries en línia. En format digital es pot comprar la revista sencera o articles solts. El format paper està disponible en els següents països: Espanya, Portugal, l'Argentina, Mèxic, l'Uruguai, Xile, el Brasil, l'Equador, Colòmbia i el Perú; tot això a través de la impressió sota demanda (POD), la qual cosa permet la impressió de la revista en el mateix país on es troba el client. En breu estarà disponible també als Estats Units. ASMI Editorial pertany a la Associació d'Editors del País Valencià.