Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Universitat Miguel Hernández. BADALI. BADALI. Projecte de promoció de l'alimentació saludable

Universitat Miguel Hernández. BADALI. BADALI. Projecte de promoció de l'alimentació saludable

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat Miguel Hernández

Denominació del projecte o activitat:

BADALI.BADALI. Projecte de promoció de l'alimentació saludable

Descripció del projecte o activitat:

BADALI és una eina dissenyada per a millorar l'alimentació de la població. BADALI cobreix les necessitats d'informació de la població general i l'assisteix en la tasca diària d'elegir els aliments més adequats per a seguir una dieta equilibrada. A més, també constitueix una eina útil per als estudiants i professionals de Ciències de la Salut.

BADALI s'articula a través d'una base de dades d'aliments, amb 3.199 aliments a data de setembre de 2019, per als quals s'aporta la composició nutricional, una valoració nutricional específica per a cadascun, la seua classificació segons el semàfor nutricional i l'anàlisi de les denominades declaracions nutricionals i de salut que se solen fer amb freqüència de molts aliments. D'altra banda, BADALI integra una web de nutrició, intercalada amb la base de dades, en la qual es proporciona informació accessible al ciutadà mitjà, amb la qual poder desenvolupar la seua opinió crítica.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte beneficia tota la població, en la mesura en la qual tots hem d'ingerir aliments per a mantindre les nostres funcions fisiològiques. Depenent del patró alimentari seguit, és a dir, dels aliments que conformen la nostra dieta, els efectes sobre la salut són molt diversos. De fet, com es mostra en la descripció del projecte, hi ha una relació directa entre les dietes malsanes i les malalties no transmissibles. Aquesta relació també és fonamental amb l'obesitat i el sobrepés. Per tant, l'Organització Mundial de la Salut i tantes altres institucions d'índole nacional o internacional fan èmfasi en la importància de seguir una dieta equilibrada com una de les eines principals per a mantindre una bona salut.

Com a beneficiaris col·laterals es troben els estudiants i els professionals de la salut, ja que no hi ha cap base de dades de cap institució pública espanyola que reculla els aliments processats en la mesura que ho fa BADALI.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Amb aquest projecte s'aconsegueix proporcionar a la població informació veraç sobre les propietats nutricionals dels aliments, així com les pautes més adequades per a seguir una dieta equilibrada. En tractar-se d'una institució pública i realitzada per professores amb gran experiència en investigació, la informació proporcionada és lliure d'interessos i basada en les evidències científiques.

A més, ja que la majoria dels aliments recollits en la base de dades són processats, BADALI constitueix un complement a les bases de dades institucionals, que recullen majoritàriament aliments naturals. 

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 64.680,64 euros - Import òptim: 10.4325,6 euros.

Altres consideracions:

BADALI és un projecte de promoció de l'alimentació saludable que està en marxa des de finals de 2016. Des de llavors, un equip multidisciplinari de professores i estudiants de la Universitat Miguel Hernández han fet un intens treball de desenvolupament i implementació del projecte, que està disponible en obert i gratuïtament en la web https://badali.umh.es. Ací se sol·licita finançament per a poder avançar més ràpidament amb el projecte i desenvolupar una aplicació mòbil que assistisca en l'elecció dels aliments més adequats in situ, en el moment de la compra.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://badali.umh.es/