Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Universitat de València. Cerca col·laborativa de nous microorganismes productors d'antibiòtics

Universitat de València. Cerca col·laborativa de nous microorganismes productors d'antibiòtics

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València

Denominació del projecte o activitat:

Cerca col·laborativa de nous microorganismes productors d'antibiòtics

Descripció del projecte o activitat:

L'actual situació d'esgotament de l'arsenal d'antibiòtics disponibles juntament amb la irrupció constant de nous superbacteris urgeix al descobriment de noves molècules efectives davant de les malalties infeccioses. Les iniciatives internacionals de les quals formem part com a node valencià, Small World Initiative-SWI (www.smallworldinitiative.org), Tiny Earth (https://tinyearth.wisc.edu/) i Micromundo Iberia pretenen acostar la cultura científica i la investigació biomèdica a preuniversitaris, mitjançant una estratègia de proveïment participatiu (crowdsourcing) dirigida al descobriment de nous microorganismes productors d'antibiòtics davant de malalties infeccioses.

El projecte és ambiciós i complex, i implica actors dins i fora de la Universitat, com correspon a una estratègia d'aprenentatge servei (ApS). Implica la integració en l'experiència SWI d'estudiantat universitari seguint les normes i protocols oficials del projecte internacional.

L'execució del projecte permet a més un alt grau de col·laboració entre diferents unitats del Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València (Biologia, Farmàcia i Medicina) juntament amb els altres departaments implicats (Informàtica i Edafologia) que aporten espais, materials i infraestructures, juntament amb la col·laboració dels equips docents dels IES receptors. Comptem amb el suport i assessorament tècnic del grup coordinador SWI a Espanya. Tot això ens permet acostar el projecte anualment a prop de 500 persones, i recollir en paral·lel centenars de mostres, realitzar un primer cribatge in situ i, finalment, realitzar una caracterització molecular més precisa en el laboratori d'investigació.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

el públic beneficiari del present projecte és variat, i implica diferents actors en diferents nivells, que detallem a continuació:

Nivell 1. Alumnat universitari

L'alumnat de la Universitat de València actua als centres (IES/col·legis) col·laboradors, sota la supervisió del PDI i com a part de la seua formació, i els faculta, així, en la competència d'organitzar i gestionar un laboratori microbiològic, i s'enfronta a un repte pedagògic i de divulgació científica.

Nivell 2. Alumnat preuniversitari

El projecte pretén estimular la vocació de l'alumnat preuniversitari per la investigació científica, i motivar-lo per a formar-se en l'àmbit universitari en Ciències Experimentals i de la Salut.

Nivell 3. Públic en general (directament a famílies/amistats de participants en nivell 2)

Des de la fase de recollida de mostres, fins a l'exposició dels resultats, l'entorn de l'alumnat preuniversitari s'involucra en el projecte. En les exposicions de final de projecte es convida famílies/amistats, i juntament amb els resultats experimentals, s'imparteixen xarrades de conscienciació sobre el correcte ús d'antibiòtics, la resistència a antibiòtics (conferències adaptades a públic en general).

Finalment, tota la societat és susceptible de patir una infecció microbiana al llarg de la seua vida, per la qual cosa en major o menor mesura afecta el 100% de la població.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

a) Implicació d'universitaris en un projecte internacional que estimule la vocació de l'alumnat preuniversitari per la investigació científica, i el motiva per a formar-se en l'àmbit universitari en Ciències Experimentals i de la Salut.

b) Conscienciació de la societat sobre un problema de salut: creixent resistència de bacteris a antibiòtics i necessitat de finançar la investigació per al descobriment de nous antimicrobians.

c) Identificació i caracterització de nous ceps bacterians productors d'antibiòtics.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 3.000 euros - Import òptim: 30.000 euros

Altres consideracions:

la iniciativa SWi/Tiny Earth/MicroMundo s'ha traslladat i incentivat al nostre país, és referent internacional i està avalada per la concessió de diferents projectes d'innovació i divulgació, així com premiat en certàmens internacionals:

2017 SFPIE_RMD17_588566. Projecte d'innovació educativa i millora de la qualitat docent (Universitat de València). SWI@VAL: Implantació en la CV de l'Small World Initiative (descobriment d'antibiòtics per proveïment participatiu) mitjançant una estratègia d'aprenentatge-servei; UV-INNOV-17/18-SPL_330. SWI@VAL: implantació en la CV de l'Small World Initiative (descobriment d'antibiòtics per proveïment participatiu) mitjançant una estratègia d'aprenentatge-servei; SFPIE_RMD18_839102. Small World Initiative 2.0. A la cerca de nous productors d'antibiòtics mitjançant una estratègia ApS.; SFPIE_RMD18_954062. Projectes Natura. Treballs fi de grau per fomentar les ciències biològiques en totes les etapes educatives. Metodologia ApS.

UV-INNOV-18/19-SPL_330. SWI@València 2.0: A la recerca de nous microorganismes productors d'antibiòtics. (Universitat de València). SFPIE_PID19_1096021. Divulgant l'amenaça dels superbacteris entre l'alumnat d'educació secundària de la CV (Divulsuperbac); 2018 SWI en igualtat. Ajuda de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València per a l'organització de jornades. 2019 les dones al Projecte SWI-València. Ajuda de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València per a l'organització de jornades; Premi The do something about antibiotic challenge 2018, concedit per CDDC-NIH, els Estats Units; Premi Public Engagement concedit per Antibiotic Guardian Award 2019, Regne Unit. La continuïtat del projecte depén de l'existència de fons addicionals/complementaris.

Enllaç a la pàgina web del projecte:

htttp://swi.blogs.uv.es