Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Universitat de València. Recerca de nous biomarcadors i tractaments per a la malaltia de Parkinson en models de Drosòfila i en cèl·lules humanes

Universitat de València. Recerca de nous biomarcadors i tractaments per a la malaltia de Parkinson en models de Drosòfila i en cèl·lules humanes

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València

Denominació del projecte o activitat:

Recerca de nous biomarcadors i tractaments per a la malaltia de Parkinson en models de Drosòfila i en cèl·lules humanes

Descripció del projecte o activitat:

La malaltia de Parkinson (EP) és el trastorn neurodegeneratiu motor més comú en la nostra societat. El creixent envelliment de la població mundial està produint un augment dels casos d'EP, per la qual cosa es considera que tant l'EP com altres malalties neurodegeneratives poden arribar a ser les epidèmies del segle XXI. L'EP és, actualment, un trastorn incurable i els tractaments existents no són prou eficaços per a contrarestar o retardar la seua progressió. Tots aquests actuen en l'àmbit simptomàtic i en ser administrats de forma crònica poden provocar complicacions i, fins i tot, perdre eficàcia. Per això, un dels objectius d'aquest projecte és trobar nous tractaments que siguen més efectius i que puguen parar o retardar el desenvolupament de la malaltia. Per a això, utilitzarem models de l'EP en Drosòfila (la mosca de la fruita) que presenten defectes motors similars als de malalts d'EP en els quals avaluarem el potencial de col·leccions de compostos per a suprimir aqueixos defectes. Els compostos identificats es validaran en models de l'EP desenvolupats en cèl·lules humanes. D'altra banda, un problema addicional en l'EP és que no hi ha un mètode de diagnòstic precoç i efectiu. Actualment, el diagnòstic de la malaltia es basa en els símptomes motors que apareixen en estats avançats d'aquesta. Per això, pretenem utilitzar els models de Drosòfila i de cèl·lules humanes per a identificar nous biomarcadors que permeten un diagnòstic més primerenc de la malaltia el que, al seu torn, augmentarà l'eficàcia dels tractaments dirigits a pal·liar els seus efectes.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Principalment, aquest projecte beneficiaria els pacients de Parkinson, ja que la possibilitat de tindre accés a tractaments més efectius milloraria substancialment la seua qualitat de vida. No obstant això, aquest projecte també beneficiaria la població general, ja que a pesar que alguns dels casos de Parkinson són familiars, la major part d'aquests són casos esporàdics i tots tenim possibilitats de patir la malaltia. Per això, un mètode de diagnòstic precoç ens donaria accés a poder tractar la malaltia en estadis més primerencs.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

l'EP és una malaltia multifactorial de naturalesa molt complexa. El nostre projecte pretén abordar la problemàtica d'aquesta malaltia des de dos fronts, el tractament i el diagnòstic, atés que l'avanç conjunt de tots dos és indispensable. D'una banda, avaluarem l'eficàcia de col·leccions de compostos en models de l'EP tant en Drosòfila com en cèl·lules humanes. Aquells que siguen beneficiosos en aquests models i que, per tant, tinguen potencial terapèutic per a tractar l'EP podran ser posteriorment testats en models de l'EP en animals superiors. Aquests estudis permetran també el reposicionament de fàrmacs ja utilitzats en humans per a tractar altres patologies. D'altra banda, la identificació de biomarcadors que ens permeten realitzar un diagnòstic primerenc de l'EP és de vital importància, ja que d'aquesta forma es podria millorar l'eficàcia dels tractaments, i a més permetria dissenyar noves estratègies amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels pacients.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 5.000 euros - Import óptim: 30.000 euros.

Altres consideracions:

VIABILITAT DEL PROJECTE

Fins hui, els projectes dedicats a la cerca de tractaments per a l'EP i altres malalties neurodegeneratives es duen a terme habitualment en models cel·lulars humans a causa de la seua simplicitat. No obstant això, aquests presenten limitacions, ja que només s'estudia la resposta a un compost en un tipus cel·lular. El nostre projecte proposa la realització de rastrejos de compostos a gran escala usant un organisme viu complet. Malgrat les diferències que, a priori, semblen que hi ha entre humans i la mosca de la fruita, nombrosos estudis han demostrat que tots dos organismes comparteixen propietats bàsiques en l'àmbit biològic, fisiològic i neurològic. La facilitat de maneig de Drosòfila així com la multitud d'assajos genètics i bioquímics disponibles en aquest organisme són també aspectes essencials per a validar els biomarcadors identificats en el projecte. En aquest context, el grup d'investigació de Genètica Molecular del Desenvolupament i Models Biomèdics de la Universitat de València (GIUV2014-347) té experiència en la generació i caracterització de models biomèdics de l'EP en Drosòfila, amb la qual cosa es demostra la viabilitat del projecte.

DIFUSIÓ

Cal destacar que els resultats que puguen derivar del desenvolupament del projecte es presentaran en congressos nacionals i internacionals i es publicaran en revistes científiques. A més, aquests resultats també seran comunicats a la societat a través de les xarxes socials, d'associacions de suport a pacients com la Federació Espanyola de Parkinson (http://www.esparkinson.es/) o la Fundació Curem el Parkinson (https://curemoselparkinson.org/), i de tots els mitjans de comunicació al nostre abast.

Contacte:

nuria.paricio@uv.es

Telèfon: 96 3543005 - 676761190

Departament de Genètica.

Facultat de Ciències Biològiques Universitat de València