Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Universitat Jaume I. Beca de suport a la investigació per al Projecte biotecnologia contra l'Alzheimer

Universitat Jaume I. Beca de suport a la investigació per al Projecte biotecnologia contra l'Alzheimer

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat Jaume I

Denominació del projecte o activitat:

Beca de suport a la investigació per al Projecte biotecnologia contra l'Alzheimer

Descripció del projecte o activitat:

El repte per a combatre patologies com la malaltia d'Alzheimer és entendre com s'inicia la neurodegeneració per a poder frenar-la.

Els nostres objectius impliquen construir un catàleg de virus i nanopartícules mitjançant tècniques biotecnològiques (teràpia gènica) per a poder arribar a previndre o frenar la mort neuronal.

El factor de risc més alt per a l'Alzheimer és l'edat avançada. L'envelliment de la població augmentarà significativament el nombre de subjectes amb demència en pocs anys, i serà un problema de salut pública sever amb un impacte econòmic insostenible per als sistemes de salut.

Actualment, els medicaments utilitzats per a combatre la malaltia d'Alzheimer tenen poc o nul efecte. Per un curt període sembla frenar el declivi, no obstant això, en pocs mesos la deterioració cognitiva contínua irreversiblement. Això indica que l'acció d'aquests tractaments és merament simptomàtica sense resoldre o corregir les causes. El motiu és que l'etiologia de l'Alzheimer continua sent desconeguda i no hi ha actualment una teràpia clínica efectiva.

L'envelliment comporta una sèrie de canvis fisiològics en el sistema nerviós, que poden afectar la capacitat cognitiva. No obstant això, nombrosos estudis suggereixen que l'envelliment "normal" no ha de tindre necessàriament una deterioració, i per tant, la deterioració és patologia, les neurones poden patir una acumulació d'insults tòxics durant la vida, que indueixen la seua mort. Aquesta acaba per desencadenar processos neuroinflamatoris continuats, és a dir neuroinflamació crònica que afecten neurones circumdants que acaben en un bucle imparable de degeneració.

El nostre abordatge al problema és estudiar esdeveniments intracel·lulars afectats per la neuroinflamació i estudiar com aqueixos processos inflamatoris indueixen la mort neuronal per a poder interferir i combatre'ls. El treball implica a més un estudi exhaustiu de com interaccionen astròcits i neurones en aquest procés degeneratiu.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Persones amb malaltia d'Alzheimer

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Un dels objectius del projecte és estudiar la relació entre la inflamació crònica amb la resistència a insulina cerebral i per tant, proposem que la via de senyalització d'insulina i IGF1 és clau i pot mediar els efectes deleteris de la inflamació sobre el funcionament neuronal i, per descomptat, la seua supervivència. Per tant, és una diana important per al disseny d'estratègies.

Estem en la fase de construcció de plasmidis, partícules AAV i nanopartícules, totes les eines biotecnològiques per a l'abordatge del projecte. A més, hem posat a punt models de neuroinflamació induïda per dieta grassa i hem estudiat els efectes de deterioració (fases inicials) i com aquest procés pot ser revertit almenys en part per molècules d'activitat antiinflamatòria i que sensibilitzen la insulina. L'objectiu següent aspira a identificar les molècules implicades en aquests processos neurodegeneratius per a poder revertir-ho, incidint en aquestes.

En conjunt, amb el nostre projecte pretenem contribuir a desenvolupar una teràpia nova que frene la degeneració i promoga la plasticitat fins i tot regeneració (zones específiques) en situacions patològiques.

En el futur podríem pensar a traslladar a la clínica aquests resultats, per a facilitar la recuperació de pacients amb Alzheimer. Ja que molts dels mecanismes de mort neuronal són comuns i transversals, aquests resultats podrien tindre aplicació terapèutica en altres malalties neurodegeneratives. 

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 2.500 euros - Import òptim: 24.400 euros

Enllaç a la pàgina web del projecte:

www.mecenazgo.uji.es